Från en av böckerna till tentan

“Det florerade visserligen en del rykten om att Hitler skulle ha fört dagbok, men det fanns inga tillförlitliga vittnesmål om att så skulle ha varit fallet. Tvärtom ansågs Hitler hysa motvilja mot att skriva för hand. Han använde maskin eller dikterade i stället.”

Ifall Hitlers lärare bara hade väckt ett intresse för att skriva för hand. 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *