Hård pluggsession

Journalistens knep: Tystnad

När två personer samtalar brukar det gå till så att person A säger något, person B svarar, person A säger något igen och så vidare, tills det är uppenbart att samtalet är slut. Om då plötsligt person B inte svarar på eller kommenterar det A sagt, ens med en liten nick, då blir det genast en konstig stämning (om inte båda kommer från norrländsk glesbygd). Förmodligen kommer A, om det är en socialt kompetent person, att lösa situationen genom att upprepa det han sa, eller helt enkelt säga något mer, så att det inte uppstår en pinsam tystnad.

Det känns som att jag redan kan det här.

Stämningsmusik: Euskefeurat – Kvad

2 Replies to “Hård pluggsession”

  1. ..och ska man intervjuva barn ska man Aldrig säga “Kan du berätta vad som hände” eftersom man då i bästa fall bara får ett Ja. I värsta Nej. Man ska säga “Berätta vad som hände!” Man ger dem inget val. Mohahahaha. 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *