Jag när jag skickade mina ansökningsbrev

Redaktionerna när de fick mitt personliga brev

Jag i dagsläget