Praktikansökan – En animerad bildhistoria

Jag när jag skickade mina ansökningsbrev

Redaktionerna när de fick mitt personliga brev

Jag i dagsläget

One Reply to “Praktikansökan – En animerad bildhistoria”

Leave a Reply

Your email address will not be published.